Başarıya ulaşmak için ders çalışmanın kuralları
Menu

Başarıya ulaşmak için ders çalışmanın kuralları

planlı ders çalışmak

Öğrencilerin eğitim hayatlarındaki dönüm noktalarının başlarında başarılarının test edildiği kolej ya da üniversite sınavları gelmektedir. Milyonlarca öğrencinin birbiriyle yarışmak zorunda kaldıkları ve aşmaları gereken bir konudur. Milyonlarca öğrenci arasından sıyrılarak öne çıkabilmenin bazı koşulları olduğu kesin. Bu koşulların başında da programlı ve düzenli ders çalışmak gelmektedir.

Programlı ve düzenli ders çalışmak nasıl olur?

Öncelikle öğrenmenin neden gerekli olduğunu ve amacının ne olduğunu kavramak gerekmektedir. Ders çalışmanın yönünü belirlemek ve ders çalışma arzusunu sürekli yüksek tutmak kişiyi mutlu edecek olan meslek hedefine ulaştıracaktır.
Başarı elde edebilmek için planlı ve programlı çalışmak gerekmektedir. Yapılacak olan planlama öğrenciyi belli zaman dilimlerinde belli işleri sonuçlandırmaya yönlendirecek, zamanın nasıl kullanılacağını da gösterecektir.

Ders çalışma zamanı iyi şekilde ayarlanmalıdır. Zaman kazanma ya da kaybetme durumu kişinin kendi sorumluluğundadır. Bu zamanı en iyi şekilde kullanabilen kişiler de mutlaka başarıya ulaşacak olanlardır. Kişi kendi zamanının planlamasını yaparken başkalarının zaman planlamasını örnek almamalıdır. Bu planlama için öncelikle kendi tutum ve becerilerini göz önüne almalıdır. Zamanını en iyi şekilde kullanan kişiler, yaşam kalitesini yükselttiği gibi, bu sürecin de en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlayacaktır.
Ders çalışılacağı zaman, çalışma yerinin belirlenmesi önemlidir. Çalışma ortamı hazırlanırken dikkat edilecek bazı konular yapılan çalışmadan alınacak verimin artmasına da imkan sağlar. Bunların başında çalışma masası, sandalyesi, ışıklandırma ve gürültüden uzak rahat bir oda olması gelmektedir.
Özel bir çalışma odası düzenleme imkanı yoksa, evin en uygun kçşesi çalışma ortamına göre düzenlenebilir. Çalışmanın verimli olabilmesi için masa başında yapılması gerekir. Yatarak veya kaykılarak ders çalışmak kişinin gevşemesine neden olur ve çalışma verimini düşürür.

başarıya ulaşmak için kurallar
Tüm dikkatin çalışma konusu üzerine verilmesi gerekmektedir. İyi öğrenmenin en önemli koşullarından biri de dikkat ve yoğunlaşmadır. Burada önemli olan istekli olmak ve çaba göstermektir. Bu sayede belirli bir konu ile ilgili dikkatin toplanması kolaylaşır. Yani dikkatin aynı anda tek bir noktaya odaklanması gerekmektedir. Özellikle konu hakkındaki problemlerin araştırılması, bu problemlerin çözümü konusunda çalışmak dikkatin daha da buraya yoğunlaştırılmasını sağlayacaktır.

Dersin anlayarak öğrenilmesine çalışılması gerekmektedir. Bunu sağlayabilmek için dersin iyi biçimde dinlenmesi lazımdır. Yani ders derste dinlenmelidir. Bu şekilde kişi pasif bir dinleyici olmaktan da çıkmaktadır. Öncelikle çalışılacak olan konu ile ilgili ön bir hazırlık aşaması geçirilmelidir. Bunun sonucunda dersle karşılaşıldığında konu daha iyi kavranabilir. Dersle ilgili önemli görülen detaylar not alınmalı, bunlarla ilgili sorular oluşturulmalı ve bu sorulara cevap bulabilecek şekilde ders dinlenilmelidir. Bu sayede öğrenci derse tam anlamıyla katılım sağlamış olur. Anlaşılmayan bir konu varsa kesinlikle sorulmalı ve cevabı alınmalıdır. Ders dinlerken aktif şekilde not almak derse katılımı sağlar ve unutmanın önüne geçer. Bu notları da küçük not kağıtları yerine düzgün bir deftere almak da en doğrusudur. Not alırken de yazıları birbirine çok sıkıştırmayın, başlıklara ayırın ve konuları birbirine karıştırmayın.
Düzenli bir şekilde dersleri tekrar etmek gerekmektedir. Edinilen bilgiler belirli aralıklarla ve düzenli şekilde tekrar edilemezse kısa süre içinde unutulabilir. Periyodik aralıklarla alınan dersler ve notlar tekrarlanmalıdır. Tümünü tekrarlamak yerine belirli kelimeleri anahtar kelime olarak çıkarmak konunun tamamını hatırlamaya yardımcı olacaktır. Alınan derslerin yatmadan önce gözden geçirilmesi faydalıdır, çünkü unutma durumunun en aza indiği zaman dilimi uykuda geçmektedir.

Okuma tekniğinin geliştirilmesi önemlidir. Etkili bir okuma okunan konuların çok daha rahat anlaşılmasını sağladığı gibi, hızlı okumayı da geliştirmektedir. Buradaki okuma sesli okuma değildir. Çünkü, sesli yapılan okuma kişinin okuma hızını düşürmektedir. Bu nedenle, sessiz yani içten doğru okuma yapılmalıdır. Çok okuyarak manası bilinmeyen kelimelerin de öğrenilmesi gerekir. Okuma yaparken parçaya bağlı kalınmalıdır. Yapılacak olan yorumlar parçaya bağlı kanılarak yapılmalı bireysel yorumlardan kaçınılmalıdır. Şayet kelime hazinesi bilinçli şekilde zenginleştirilirse, okunan konular daha iyi anlaşılmaya, daha hızlı okuma becerisiyle birlikte başarılı sonuçlar alınabilir. Başarı elde etmek için aslında çok da zor olmayan bu kuralların uygulanması ve hayata geçirilmesi her öğrenci için gereklidir.
Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.