Bağırsak düğümlenmesi (invajinasyon)
Menu

Bağırsak düğümlenmesi (invajinasyon)

invajinasyon

Bağırsak düğümlenmesi (invajinasyon)

Bebeklerde yaşanan sorunlardan biri de invajinasyon yani bağırsak düğümlenmesidir. 5-12 aylık bebeklerde sıkça görülen bu durum, bir barsak segmentinin, bir başka barsak segmentiyle iç içe geçmesi olarak bilinmektedir. Bu oluşuma bağlı olarak barsakta tıkanıklık oluşmakta, kaka/dışkı geçişi zorlaşmakta ve sonucunda da durmaktadır. İç içe geçen barsak duvarlarında da kısa sürede ödem oluşur. Şişer ve kan dolaşımını da yavaşlatır. Sonucunda da bir müddet sonra barsakta delinmeler meydana gelir.

İnvajinasyon nedenleri:

Bu durumun nedeni tam olarak belirlenememiştir. Ancak, invajinasyon insidansı aşağıdaki listedekilerde artış göstermektedir.

Kistik fibrozu olan ve sıvı kaybeden hastalar,

Batın içinde ve barsakta tümör ya da kitle bulunanlar,

İshal olan çocuklar,

Üst solunum yolu enfeksiyonuna yakalanan çocuklar ve kemoterapi görüp tamamlayan çocuklar risk grubundadır.

Rotavirüs ve buna bağlı ishal vakaları öldürücü olabilmektedir. Birleşik Amerika ve gelişmiş ülkelerde aşı yoluyla bu ölümcül durumun önüne geçilebilme ümidi bulunmaktaydı. Fakat, 1999 senesinde rotavirüs aşısı ile invajinasyon arasında bir bağ olabileceği düşünülmüş ve bu yönde çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmaların neticesinde az da olsa bir olguya rastlanmış, aşı olan çocuklarda 1-2 hafta sonra invajinasyon gelişimi gözlenmiştir. Nihayetinde de aşı piyasadan çekilmiş ve çalışmalar daha da genişletilmeye başlanmıştır.

İnvajinasyon görülme sıklığı ne kadardır?

İnvajinasyon, her bin çocuktan birinde görülmektedir,

Yenidoğanda çok nadiren görülür,

İnvajinasyon görülen çocukların %60’ı 2-12 aylık aralığındadır,

%80’i de 2 yaşın altındaki çocuklarda görülmektedir,Seyrek olsa da daha büyük çocuklarda da görülmektedir,

Cinsiyeti erkek olan bebeklerde daha sık görülmektedir,

Genellikle ilkbahar ve sonbaharda görülür.

bağırsak düğümlenmesi

İnvajinasyon’un belirtileri nelerdir?

Genel sağlık durumu iyi olan bebeklerde aniden başlayan geçici ağrılar ile başlamaktadır,

Ağrı olduğunda çok ağlarlar, hırçınlaşır ve dizlerini karınlarına doğru çekerler,

Ağrı aralarında rahatlarlar ve bazen de yorgun düşüp uyuyakalırlar,

Ağrılar başladıktan hemen sonra kusmalar görülür,

İlk kakaları normaldir, ancak sonrasında kanlı olabilir, jöle gibi kırmızı kaka yaparlar.

Teşhis ve tedavisi nasıldır?

İnvajinasyon teşhisinde daha çok fizik muayene ve ailenin verdiği bilgiler yol göstericidir. Bunun yanı sıra; karın röntgeni, ultrason ve renkli barsak filmi çekilir. Tedavisinde Çocuğun genel hali iyi ve hastalığın başlama süresi yeniyse; Bariumlu lavman opakla iç içe geçmiş olan barsak segmentlerinin açılması amacıyla belli bir basınçla makattan yapılan lavmanla tıkanıklığın açılması yoluna gidilir.

İkinci yol ise cerrahi müdahaledir. Burada hasta anestezi altındayken batına girilmekte, barsak segmentleri çıkarılmakta ve barsak devamlılığı sağlanmaktadır. Batında başkaca sorun olup olmadığına bakılır, kan dolaşımı kötü görülen barsak segmenti çıkarılır veya uygunsa iki ucu birbirine dikilir. Beslenmesi kötü, barsak segmenti de uzunsa, batına fazlaca cerahat ya da kaka birikmişse iki barsak ucu karın duvarına pancereleştirilmektedir. Bu pencereler 3 ay kadar sonra yeniden ucuca dikilir. İyileşme süreci çocuğun genel sağlık durumuna ve alınan barsak segmentine bağlı olarak yürür.
Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.