Astroloji nedir
Menu

Astroloji nedir

astroloji baş

3000 yıl önce Babilliler tarafından kullanılmaya başlayan astroloji, yıldızların nerede ve nasıl konumlandığı ile ilgilenir. Babillilerin, yıldızları ne zaman göründüğüne dair tuttukları haritalar, yıldızların ve gezegenlerin ne zaman göründüğü ve görünmediğine dair şanslı ve şanssız günleri hesaplamalarını sağlamıştır.

astroloji2

Babilliler zamanla geleceği okuma konusunda teknikler geliştirmişlerdir. Babillilerden sonra antik Yunan, Babil ve Mısır astrolojisini birleştirerek farklı bir yöntem geliştirmişlerdir. MS:150 yılında Yunanlı yazar Ptolemaios’un Tetrabiblos kitabında detaylıca anlatılmıştır. Bugün bile halen bu kitap kullanılmaktadır. Zamanla, Hindistan’a yayılmış ve batı astrolojisi, Arap kültürü etkisiyle Çin’e yayılmıştır. Çin kültürü ile şekillenen astroloji son halini almıştır. Astroloji, gök cisimleri ile şekillenir. Burçlar, Babilliler tarafından 12 bölüme ayrılmıştır. Bunun nedeni takım yıldızları ve güneşin hareketleridir.  Takım yıldızlar, birbirlerine ve dünyaya değişen farklı uzaklıklarda bulunurlar.

astroloji3

Astrolojide kişinin doğum günü bu nedenle çok önemlidir.  Kişinin doğduğu anda güneşin konumu onun burcunu belirler. Bugün kullandığımız ve okuduğumuz burçlar, Güneş burçlarıdır. Daha gelişmiş burç analizlerinde, güneşin konumu ile birlikte ayın ve diğer gökcisimlerinin de konum hareketlerini kapsamaktadır. Doğumunuzda güneş kişilik özelliklerini, ay ise duygu yoğunluğunuzu verir. Bir diğer konu ise, doğum anında doğu ufkunda yükselen burcunuzdur. Astroloji de, her burcun kendine ait bir evi vardır. İlk ev, genellikle göğün doğu ufkunda olan kısımdır. İkinci ev, üçüncü ev derken diğer burçlar tarafından etkileri de incelenir. Astrologlara göre, ayrıntılı bir doğum çizelgesi, sahtekarlık, dürüstlük, şiddet, korku ve belirli yeteneklere ışık tutmaktadır. Ayrıca evlilik, ilişkiler, mesleki ve mali durum, şans, para, hastalıklar, çocuklar gibi bilgilerde içerir. Yani, astrologlara göre iyi hazırlanmış bir doğum haritası tüm hayatınızı ortaya dökebilir.

astroloji4

Gök cisimlerinin konumlarının bilinmesi gerekliliği astroloji için şarttır. Astrolojik olarak yapılan gözlemler, tam olarak zamanda hesaplayarak yapılmalıdır. Eski zamanlarda bilimin çok ilerlememesi nedeni ile bunlar tam olarak hesaplanamamıştır.  Vakti ve yönleri tam olarak gösteren haritalar yeni oluşturulmuştur.
Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.