Menu

Amerikan kongresinde Kanuni Sultan Süleyman

kanuni baş

Amerika Washington’da bulunan Capitol binası, Amerika’nın Millet Meclisi’dir. Capitol inşaatı pek çok tadilat ve ilaveler görerek bugünkü halini almıştır. 17 temmuz 1945 yılında Temsilciler Meclisi Binasına dünyanın meşhur kanun yapıcılarının portresinin koyulmasına karar verilmiştir. Bu karar, Kongre tarafından onaylanmıştır.

kanuni1

Galeriye koyulacak olan kanun yapıcılar, Colombia Tarih Cemiyeti, Pennsylvania Üniversitesi ve Amerika Temsilciler Meclisi Kütüphanesi uzmanları tarafından tespit edilmiştir. Bu seçimlerden sonra Dünya tarihinin büyük kanun koyucularının listesi, meclis mimarına verilmiştir. Bugün hala, Amerika Temsilciler Meclisi salonunun duvarında tüm dünyaya ün salan kanun yapıcıların 23 tanesinin mermerden yapılmış portreleri vardır.

kanuni2

Osmanlı imparatorluğunun en kudretli devrin hükümdarı olan ve Kanuni ünvanı ile anılan 1. Sultan Süleyman, dünyanın en büyük kanun yapıcıları arasında arasın da gösterilmekte, sivil ve askeri kanunlarda yaptığı yeniliklerle tanınmaktadır. Temsilciler Meclisinin duvarında Kanuni Sultan Süleyman’ın portresi de bulunmaktadır.

kanuni4

Temsilciler Meclisinin toplantı salonu duvarlarını süsleyen mermer plakalar, Birleşik Amerika kanun yapıcılarına, Amerika’nın aynı zamanda bütün dünya hukuk sisteminin amacını her gün canlı olarak hatırlatmaktadır. Plakaların hazırlanması için birçok heykeltıraşlar rol almıştır. Önce 7 sanatçı, alçı kabartma modeller hazırlanmış, sonra Bruna Mankovski, RC Wakeman mermer plakaları yapmıştır.

kongre3

1793 yılında Amerika’nın ilk cumhurbaşkanı olan George Washington tarafından inşaatı başlatılan Capitol, Amerikan halkının en fazla saygı duyduğu milli binalardan biridir. Her gün gerçek bir müze gibi binlerce ziyaretçi tarafından gezilmekte olan bu tarihi binada, bahsettiğimiz kanun koyuculardan başka kıymetli sanat eserleri de vardır. Eğer bir gün yolunuz oraya düşerse, Kanuni Sultan Süleyman’la birlikte diğer 22 kanun koyucuyu da mutlaka ziyaret edin.

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.