Menu

Altın nedir nasıl çıkartılır altın madenleri altının ham hali altın madenleri nerelerde bulunur

Altın nedir nasıl çıkartılır altın madenleri altının ham hali altın madenleri nerelerde bulunur

Atom numarası Z=79, atom ağırlığı M=196,967, simgesi Au olan geçiş elementi; bakır ve gümüş gibi elementler çizelgesinin BI sütununda yer alır.

Altının tarihçesi, doğal hali, çıkarılması, alaşımları, kimyasal ve fiziksel yapısı hakkında bilgiye yazının devamında ulaşabilirsiniz.

Altının Tarihçesi :

Doğal altının, insan oğlunun yararlandığı ilk metal olduğu düşünülmektedir. Bozulmaması, pırıltısı ve az bulunması, her dönemde ilgi görmesine neden olmuştur. Simyacılara göre altın, yeryüzündeki değersiz metallerin, güneş ve gfezegenlerin etkisiyle sürekli gelişerekulaşacakları son evreydi. Bu nedenle altın, genellikle metallerin kralı sayılıyordu.

Altının Doğal Hali:

Altın doğada çok yaygındır; ama yüzde oranlarının çok düşük olması nedeniyle, verimli işletmeciliğe elverişli bölgelere çok az rastlanır. Deniz suyunda altın oranı , bir ton su başına, yörelere göre 1-10 mg arasında değişir. Altın yatakları ikiye ayrılır : Birincil yataklar, ikincil yataklar. Birincil yataklar genelde kuvars bakımından zengin kayalardan oluşur; söz konusu kayalar, gümüş ve altın tellürürlerin (silvanit, kadaverit, krennerit, petzit, vb.) yanı sıra, çeşitli sülfürler (pirit, blend, stibit, galen, vb.) de içerir. İkincil yataklar birincil yatakların aşınmasından kaynaklanan alüvyon kökenli çökellerdir ve boyları milimetrenin 1/100 ünü geçmeyen altın tanecikleri, yoğunlukları nedeniyle toplaşarak, 25-30 kg lık kütleler oluşturabilir.

Altın Nasıl Çıkarılır?

Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı yada şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır. Altını ayırmak için mineraller mekanik yada kimyasal ilemler uygulanır. Mekanik yöntemde, mineral öğütülerek ince toz haline getirilir, sonra su ve yağlı bir madde karışımında yıkanır. İkinci yöntemde, altın yataklarının işletme olanakları çok çeşitlidir. Minerali öğütme yada yıkama sırasında, malgamalama (cıvayla alaşım) işlemine baş vurulabilir. Elde edilen malgama damıtılarak altın ayrılır. Ayrıca klor suyuyla (özellikle magamalamadan sonra) işleme olanağı verir (klorürleme). Günümüzde genellikle siyanürleme yöntemi uygulanır; metal, geniş havuzlarda potasyum siyanür yada sodyum siyanür içinde çözündürülüp, sonra bir başka metalle (çinko, aliminyum) işlenerek, altının çökelmesi sağlanır.

Bazı karmaşık altın minarellerini işlemede kolay yükselgenen metaller, gerek ayrımsal yükseltgeme yoluyla, gerek bazı asit yada buharların etkisiyle elenebilir.

Altını arındırmak için, metal önce altın klorüre dönüştürülüp, bu bileşik elektrolizle ayrıştırılır; yabancı metaller çamur içinde toplaşır.

Altın Ayarı ve Alaşımları :

Arı altına (1 000′ de 1 000 ) “24 ayar altın” adı verilir. 1 000′ de 900 lük altın para (kesin değer 0,9166) 22 ayar altından basılır. Merkez bankalarına yatırılan ve kuyumculara verilen altının kapsamı, yaklaşık %99,5 tir. Arı altın kolay dövülür ve bu yüzden sertliğini artırmak için başka metallerle alaşım yapılır.

Kuyumculukta işlenen altının ayarı ülkeden ülkeye değişir: 22 ayar, 18 ayar, 14 ayar, 10 ayar. Altından üretilen şeylerin üstüne, ayarlarını belirten damgalar vurulur. Altın alaşımlarında en çok kullanılan metaller, bakır, platin (ender olarak) ve gümüş’ tür.Bakır, altın para yada sarı altında; gümüşse %10 oranında ingiliz altınında ve %50 oranında beyaz altında yer alır. Kuyumculukta beyaz altın formulune göre hazırlanmış altın-gümüş alaşımının kullanımı günden güne yaygınlaşmaya ve sanayide kullanılması nedeniyle çok pahalı olan platinin yerini almaya başlamıştır.

Altın Madeni’ nin Fiziksel Özellikleri :

Arı altın, yansıma nedeniyle sarı, saydamlığı yüzünden yeşil görünen, çok yoğun (19 300 kg / m³) ve yumuşak bir metaldir. 1 063 °C’ de erir, 2 600 °C de, olağan basınç altında kaynar ve yeşilimsi sarı bir buhar çıkarır. Altın tel çekmeye en elverişli (1 gr altından 1 km tel çekilebilir), en kolay dövülen metaldir. 0,1 um kalınlığında yapraklar elde adilebilir.(yani bir milimetrelik kalınlığa ulaşmak için bu yapraklarda 10 000 tanesini üst üste koymak gerekir).

Altın Madeni’ nin Kimyasal Özellikleri :

Altın elektropozitif özelliği en zayıf metal olduğundan, kimyasal etkinliği çok düşüktür ve doğal olarak bozunmaz. B ileşiklerini oluştururken +I , +II (ender olarak) ve +III değerleriyle yükseltgenir. Holejenler altınla doğrudan doğruya bileşen aşağı yukarı tek element grubunu oluşturur. Altının önemli bileşiklerinden biri altın III klorürdür. Söz konusu bileşiğin hidrokilorik asit çözeltilerinden birinin hidrazi, fosfor, formik aldehit, vb indirgenmesi sonucunda, altının sudaki kolloyidal çözeltisi hazırlanabilir. Söz gelimi Cassius kırmızısı, rengini altın taneciklerinden alan sulandırılmış bir kalay IV oksittir ve altın II klorürün, kalay klorürle indirgenmesiyle elde edilir.

Bir altın III klorür çözeltisine hidroklorik asit katılmasıylaelde edilir. Holojenlerin altın üstündeki etkisi, bu maddeler oluşurken kolaylaşır. Olay altın suyunun altına etki etmesinin nedenini açıklar. Siyanür çözeltileri, oksijan eşliğinde altını çözündürür ve öok kararlı siyonorat iyonları oluştururlar; tepkimeden, mineralleri siyanürleme işleminde yararlanılır. Altının civayla bir araya gelmesini önlemek gerekir; çünkü bileşerek toz halinde bir alaşım (malgama) oluştururlar.

176 Yorum yapılmış
 1. yavuz Cevapla
 2. hilmi bağatur Cevapla
 3. gizem Cevapla
 4. xxx Cevapla
 5. mehmet ali Cevapla
 6. Anonim Cevapla
 7. sabri arslan Cevapla
 8. srkntkn50 Cevapla
  • bekir Cevapla
  • bekir Cevapla
  • abdullah Cevapla
   • Anonim Cevapla
  • Anonim Cevapla
  • abdullah Cevapla
 9. Anonim Cevapla
  • yavuz aydın Cevapla
 10. Fatoş Cevapla
 11. Hasan ALTUN Cevapla
  • hasan ckkale Cevapla
 12. Hasan ALTUN Cevapla
 13. Hasan ALTUN Cevapla
 14. Hasan ALTUN Cevapla
 15. Hasan ALTUN Cevapla
 16. sami Cevapla
  • Hasan ALTUN Cevapla
 17. can usta Cevapla
 18. Fatih ANT Cevapla
 19. Anonim Cevapla
  • kadir Cevapla
   • hilmi bağatur Cevapla
 20. Hüseyin Cevapla
 21. hilmi bağatur Cevapla
  • bekir Cevapla
 22. HASAN KAYA Cevapla
  • hilmi bağatur Cevapla
  • Anonim Cevapla
 23. Hüseyin Cevapla
 24. Hüseyin Cevapla
 25. kemal yıldırım Cevapla
  • hilmi bağatur Cevapla
 26. LEVENT AKKAYA Cevapla
  • serif Cevapla
 27. Zeynel Cevapla
  • hilmi bağatur Cevapla
 28. kadir Cevapla
 29. mehmet Cevapla
 30. Anonim Cevapla
 31. serkan Cevapla
  • mehmet Cevapla
  • Anonim Cevapla
   • suleyman yuceal Cevapla
  • hilmi bağatur Cevapla
 32. Anonim Cevapla
 33. Murat A. Cevapla
  • mehmet Cevapla
   • Anonim Cevapla
 34. gökhan Cevapla
 35. XXX Cevapla
 36. emre Cevapla
 37. abdülhamit arslan Cevapla
 38. sena Cevapla
  • erkan Cevapla
 39. mamo ağri Cevapla
 40. mehmt Cevapla
 41. mehmet Cevapla
 42. ozcan Cevapla
 43. mehmet Cevapla

Yorum yapmayı unutmayın!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.