Akciğer kanserinin nedenleri, tanı evreleri
Menu

Akciğer kanserinin nedenleri, tanı evreleri

akciğer kanseri belirtileri

Dünyadaki en fazla ölümle sonuçlanan kanser türü akciğer kanseridir. Ölümle sonuçlanmasının başta gelen sebebi ise, ilerlemiş evrede doktora gidilmesi ve tedaviye geç başlanmasıdır. Erken evrede yapılan teşhis tedavide başarı oranını yükseltmektedir.

Akciğer kanseri, normal olan akciğer dokusundaki hücrelerin kontrol dışına çıkarak çoğalması sonucu tümör oluşturması neticesinde ortaya çıkmaktadır. Belirli bir bölgede kalan ve sınırlı şekilde büyüyen tümörler iyi huylu, kan ve lenf yoluyla vücudun başka bölgelerine yayılan tümörler ise kötü huylu olarak değerlendirilmektedir. Tümörün vücutta diğer bölgelere yayılması metastaz olarak adlandırılmaktadır.

Akciğer kanserinin belirtileri:

Semptomlar kanserin yerleşim yeri, yayıldığı alan ve tümörün büyüklüğüne bağlı olarak çeşitlilik göstermektedir. Ortaya çıkışı da uzun yıllar alabilmekte ve hastalık ilerlediğinde fark edilebilmektedir. Başkaca nedenlerden olabileceği gibi, akciğer kanserinin başlıca belirtilerini maddeler halinde sıralamak gerekirse;

Zamanla kötüleşen, aralıksız öksürük ve öksürme şeklinde farklılıkların oluşması.

Öksürmekten dolayı sırt ve omuzlarda ağrı, şiddetli baş ağrısı, göğüste kalıcı ağrı.

Tükürük ve balgamda kan, öksürük sonucu gelen balgamdaki renk değişimi.

Hırıltılı şekilde solunum yapmak, nefes darlığı, seste boğukluk.

Seste kısılma, yutma sırasında güçlük çekme ve boğaza takılma hissi.

Sürekli bronşit ve zatürre olma durumu, akciğer enfeksiyonu.

Yüz ve boyun kısımlarında şişlik olması.

Kilo kaybı, sarılık, kansızlık ve iştahsızlık.

Yorgunluk ve halsizlik hali, egzersizlerde zorlanma.

Akciğer kanserinin sınıflandırılması:

Akciğer kanseri, küçük hücre dışı akciğer kanseri ve küçük hücreli akciğer kanseri şeklinde iki gruba ayrılmaktadır. Her ikisinin de gelişimi ve yayılım şekli farklılık göstermektedir. Küçük hücre dışı olan tür akciğer kanserlerinin %80’inde, küçük hücreli olan ise %20’sinde görülmektedir. Küçük hücreli olan hızlı metastaz yapabilmekte ve büyük tümörler meydana getirebilmektedir. Bunun nedenlerinin ilk sırasında da sigara kullanımı gelmektedir. Küçük hücre dışı olan da ise gelişim ve yayılım çok daha yavaş olmaktadır. Fakat, vücutta başka organlara yayılma oranı daha yüksektir.

akciğer kanseri evreleri

 

Akciğer kanserinin nedenleri:

Akciğer kanseri oluşumunda çeşitli faktörler rol almaktadır. Kansinojen olarak isimlendirilen bu faktörler oldukça önemlidir ve DNA’nın hasar almasından, kanserin ortaya çıkmasından direkt olarak sorumludurlar. Kansinojen maddeleri sıralamak gerekirse;

Tütün kullanmak, sigara içmek:

Akciğer kanserinin en önemli nedenlerinin başında gelmektedir. Tütünde bulunan zararlı maddeler zamanla akciğer hücrelerine zarar vermekte ve hücrelerde kanser oluşmasına neden olmaktadır.

Radon Gazı:

Renksiz ve kokusu olmayan radyoaktif bir gaz olan Radon gazı toprakta ve kayalarda bulunmaktadır. Akciğer kanserinin nedenlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Hem sigara içen hem de radon gazına maruz kalanlarda akciğer kanseri riski daha da artış göstermektedir.

Asbest:

Endüstride fiberlerde yer alan bir mineral grubu olan asbest, akciğer kanseri gelişimine imkan sağlayan nedenlerden biridir. Asbest partiküllere ayrılabilir ve hava yoluyla kıyafetlere yapışır. Bunlar solunduğunda da akciğerlere yerleşir ve kanser gelişmesine neden olur.

Genetik yatkınlık:

Bu durumun doğrudan akciğer kanserine neden olduğu bilinmekle birlikte, kişilerin bazı çevresel etkenlere maruz kalmaları da akciğer kanseri olma olasılığını önemli oranda arttırmaktadır.

Hava kirliliği:

Hangi oranda kanser oluşuma etki ettiği tam manasıyla bilinmese de, hava kirliliğinin de akciğer kanserinin nedenlerinden biri olduğu düşünülmektedir.

Akciğer hastalıkları:

Akciğer kanseri, veremden dolayı etkilenmiş olan bölgelerde çok daha fazla gelişim gösterdiği bilinmektedir. Akciğer kanseri olan birinin yeniden aynı hastalığa yakalanma oranı, hiç olmamış birine nazaran daha fazladır. Akciğer kanseri teşhisinden sonra sigaranın bırakılması ikinci kez akciğer kanseri olma olasılığını azaltmaktadır.

Risk faktörü yüksek meslekler:

Madenciler, tekstilde çalışanlar, tersane işçileri, izolasyon işi yapanlar, plastik sanayinde çalışanlar, baca temizleyen kişiler, petro kimya, kaynakçılar, cam ve seramik çalışanları, batarya ve muşamba üretiminde çalışanlar, dökümhane işçileri, boya imalatında çalışanlar ve çelik üretimindeki işçiler riski en yüksek meslekleri yapmaktadırlar.

Akciğer kanserinin teşhisi:

Öncelikle belirtilerin sebepleri bulunmaya çalışılmaktadır. Hastanın daha önceden geçirdiği hastalıkları, tütün kullanımının durumu, mesleki veya çevresel faktörler ile ailede başka kanser hikayesinin olup olmadığı araştırılmaktadır. Hastanın fizik muayenesi, akciğer grafisi ve diğer testleri de yapılır. Teşhis için bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans ve PET taramaları da yapılmaktadır. Yapılacak olan balgam sitolojisi akciğer kanseri teşhisinde basit ama oldukça faydalı bir testtir. Bunların yanı sıra, akciğer doku incelemesi kesin tanı için yapılmaktadır. Ayrıca iğne aspirasyonu, toratomi, torasentez ve mediastinoskopi uygulamaları da yapılabilmektedir.

Akciğer kanserinin teşhis sonrası evrelenmesi:

Teşhisten sonraki en önemli şey kanserin evrelenmesi işlemidir. Bir onkolog’un kanser yayılımını incelemesi sonucunda evrelenme belirlenecektir. Evreleme işlemi, doktorların tedavide izlenecek yolları belirlemesinde ve tayin etmesinde büyük önem taşımaktadır. Evreleme işleminde, kanserin akciğerde hangi oranda büyüdüğü, lenf bezlerine veya akciğerde başka bölgelere ne kadar yayıldığı ve başka organlara sıçrayıp sıçramadığı incelenmektedir.

Akciğer kanserinde dört evre vardır. Bunlar;

  1. evre: Kanser, akciğerlerin yalnızca küçük bir kısmındadır.
  2. evre: Kanser, yalnızca göğüs duvarına ya da en yakındaki lenf bezlerine sıçramıştır.
  3. evre: Kanser, akciğerlerin arasında, kalbin de bulunduğu boşluğa ya da lenf bezlerine sıçramıştır.
  4. evre: Kanser, artık beyne, karaciğere, böbrek üstü bezine, kemiklere ve uzak organlara da sıçramıştır.Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.