Menu

Ahit sandığının sırrı nedir

ahit sandığı
Ahit sandığının sırları gizemini koruyor
İçinde Hz. Harun (a.s) ve Hz. Musa (a.s)’a ait eşyaların bulunduğu düşünülen bu değerli sandığa ahit sandığı denmektedir. Büyük gizemler barındıran bu sandık hakkında Kur’an-ı Kerim de dahil diğer kutsal kitaplar ve çeşitli kaynaklarda çeşitli bilgiler yer almaktadır. Ahit sandığı’nın içinde Hz. Musa’ya indirilen 10 emir’in yazılı olduğu taş tabletler ile Hz. Harun’a ait bazı eşyaların olduğu varsayılmaktadır. Sandığın, İsrailoğulları’nın Mısır’dan çıktıktan sonra Sina Dağı’nın eteklerinde yapılmış olduğu düşünülmektedir.

M.Ö. 587 yılından beri kayıp olduğu düşünülen Ahit Sandığından Kur’an’da, Hz. Muhammed (s.a.v)’in hadislerinde ve Tevrat’ta bahsedilmektedir. Tarihi kaynaklara göre, Ahit Sandığı Hz. Harun’un döneminin sonrasında, Hz. Davut’un peygamberliği zamanında Kudüs’e götürülmüş, burada da Hz. Süleyman mabedine konulmuştur. M.Ö. 587 yılına kadar da Beyt’ül makdis’de saklanmıştır. Belirtilen tarihten sonra ise, Ahit Sandığı’nın bir çok kez yer değiştirdiği düşünülmektedir.

kutsal ahit sandığı

Kaynaklara göre Babil Kralı Kudüs’ü işgal etmiş, işgalden itibaren de sandıktan 500 yıl haber alınamamıştır. Bir rivayete göre sandık, onu korumakta olan Levililer tarafından, Hz. Süleyman mabedinin altında hazırlanmış olan gizli ve özel korunaklı bir yerde saklı tutulmuştur. Başka bir rivayete göre ise, Ahit sandığı M.S. 70 yılında Roma Valisi Beyt’ül Makdis’i yıktırır ve Ahit Sandığını saklandığı yerde bularak Roma’ya götürmüştür.

Ahit Sandığı nerede?

Bu gizemli ve değerli sandığın nerede olduğu ile ilgili çok fazla varsayım üretilmiştir, ancak sandığın M.Ö. 587 yılından sonra ortadan kaybolduğu ve bulunamadığı bir gerçektir. Ahit Sandığını en fazla Hristiyanlar aramış ve bulmaya çalışmışlardır. Yahudiler, Ahit sandığının sadece Mesih’in gelişinden sonra ortaya çıkacağına inandıkları için aramamışlardır. Günümüzde hala gizemini koruyan Ahit Sandığı, pek çok araştırmacının çalışmalarında yer almaya devam etmektedir.

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.